Ligazóns
Concello de As Pontes
Concello de Cariño
Concello de Ferrol
Concello de Narón
Boletín Oficial de la Provincia
Boletí­n Oficial do Estado
Colexio de Rexistradores da Propiedade e Mercantiles de España
Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal
Consello Xeral do Notariado de España
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras/ Instituto Galego Vivenda e Solo
Corte de Arbitraxe Económica de Dereito e Equidad
Diario de Ferrol
Diario Oficial de Galicia
Siguiente 
Jornada Crecimiento y Networking Inmobiliario