Servizos
 

As inmobiliarias integrantes de APIN gozan dunha serie de servizos, propios ou a través de convenios con outras entidades, como son:

 
Asesoramento xurídico

Asesoramento económico-fiscal

Axudas e subvenciones

Creación de empresas

Formación

Acceso a información xeral (lexislación, boletíns oficiais, indicadores económicos, empresas galegas)

Salas de reunións

Convocatoria de medios de comunicación para presentación de actos e roldas de prensa

Concerto de reunións con diferentes institucións públicas e privadas

Prevención de riscos laborais

Responsabilidade social corporativa

Servizo de orientación laboral

Jornada Crecimiento y Networking Inmobiliario